Klimatyzacja w samochodzie, nawet jeśli wydaje się całkowicie sprawna, wymaga przynajmniej raz do roku wykonana czynności serwisowych. Przez pory gumowych przewodów i uszczelki może ubywać w ciągu roku nawet 15% czynnika chłodzącego, i to w przypadku braku wykrywalnych nieszczelności. Ubytki czynnika chłodzącego powodują nie tylko zmniejszenie wydajności układu. Z gazem wymieszany jest olej smarujący kompresor klimatyzacji oraz zawory układu. Zatarcie tych elementów może doprowadzić do bardzo kosztownych usterek.

Standardowa obsługa polega na podłączeniu automatycznego urządzenia do obsługi klimatyzacji. Urządzenie odsysa stary czynnik chłodzący i olej, usuwa wilgoć, uzupełnia układ świeżym czynnikiem i olejem. Producenci samochodów w precyzyjny sposób określają ilość czynnika i oleju niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania układu. Niezwykle istotne jest, aby przestrzegać tych zaleceń i nie uzupełniać układu „na oko”.